W kuchni od kuchni czyli lekcja z szefami kuchni
4 października 2017
Ogólnopolski Konkurs Kulinarny „Junior Culinary Cap” 2018
1 lutego 2018
Pokaż wszystkie

Ogólnopolski Konkurs Kulinarny „Junior Culinary Cap” 2018 – REGULAMIN

Ogólnopolski Konkurs Gastronomiczny

„Junior Culinary Cap”

 

 

Motto konkursu:

 

 „Ogień, patelnia, talerz – powrót do korzeni”

 

Regulamin

 

 

 1. Założenia ogólne

 

 1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Gastronomicznego „Junior Culinary Cap” (dalej „konkurs”) jest Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy Jana Nowaka Jeziorańskiego 37/1 25-432 Kielce NIP 657-292-06-67, oraz firma Unilever, Hotel Kongresowy – Centrum Biznesu i Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

 

 1. Konkurs Gastronomiczny „Junior Culinary Cap” – założenia programowe:

 

 • Konkurs Kulinarny organizowany jest pod patronatem Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy według zasad regulaminowych (WACS) World Association of Chefs Societies.

 

 1. Cele główne konkursu to:

 

 • kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii gastronomii w Polsce,
 • doskonalenie umiejętności kulinarnych, rozbudzanie inicjatywy, pomysłowości
  i kreatywności uczniów szkół gastronomicznych,
 • podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego oraz nawiązywanie współpracy między szkołami i firmami związanymi z gastronomią,
 • doskonalenie zawodowe i organizacyjne nauczycieli przygotowujących uczniów
  do konkursów.

 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich profili szkół gastronomicznych, którzy ukończyli 13 lat, ale nie ukończyli 21 roku życia. W konkursie nie mogą brać udziału osoby uczęszczające do szkół: pomaturalnych, policealnych oraz wyższych. Wymagana jest pisemna zgoda nauczyciela lub instruktora praktycznej nauki zawodu, pełniącego funkcję opiekuna zespołu. Potwierdzeniem wyrażonej zgody jest dokument z podpisami, z czytelną pieczątką szkoły.

 

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy / współpracownicy czy rodzina Organizatora.

 

 1. Konkurs odbędzie się 01 lutego 2018 r. (czwartek) w Hotelu Kongresowym Centrum Biznesu Al. Solidarności 34 25-323 Początek rywalizacji konkursowych o godz. 9.30.  Odprawa uczestników Konkursu –  godz. 8.40.

 

 1. Uczestnicy startują w zespołach jednoosobowych. Opiekun uczestnika musi być reprezentantem szkoły, z której pochodzi uczestnik konkursu.

 

 1. Uczestnik Konkursu Kulinarnego powinien zaprezentować umiejętności w przygotowaniu oryginalnych dań kuchni ciepłej w nowoczesnej aranżacji.

 

 1. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu Kulinarnego czuwać będzie:

 

 • Profesjonalne Jury degustacyjne w składzie:

 

 • Przewodniczący Jury – Szef Kuchni
 • Wiceprzewodniczący Jury – Szef Kuchni
 • Sekretarz Jury – Szef Kuchni
 • Członek Jury – Szef Kuchni
 • Członek Jury – Szef Kuchni

 

 • Profesjonalne Jury techniczne w składzie:

 

 • Juror techniczny – Szef Kuchni
 • Juror techniczny – Szef Kuchni

 

 

 1. Konkurs składa się z II etapów:

 

 • Pierwszy etap:

 

 • kwalifikacja – przygotowanie, nadesłanie zgłoszenia i receptur, opisu produkcyjnego oraz zdjęcia potrawy – dania głównego, według zasad przewidzianych w regulaminie Konkursu Kulinarnego (zał. nr 1, 2 i 3)

 

 • Drugi etap – część praktyczna:

 

 • wykonanie 6 porcji dania głównego według zasad przewidzianych w regulaminie Konkursu Kulinarnego

 

 1. Do Konkursu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 8 uczestników na podstawie przesłanych materiałów kwalifikacyjnych opisanych w Regulaminie.

 

 1. W czasie trwania naboru do Konkursu Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie.

 

 1. W Konkursie nie będą uwzględnione zgłoszenia niekompletne, nieczytelne i nieprawidłowe oraz zawierające nieprawdziwe informacje, dane więcej niż jednej osoby lub więcej niż jednej potrawy.

 

 

Kwalifikacji dokona Profesjonalne Jury składające się z szefów kuchni i kucharzy, którzy są członkami Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy.

 

 

 1. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Fundacji:

 

www.fundacjakulinarnakielce.pl

 

Przed przystąpieniem do udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu będzie traktowane równoznacznie z zapoznaniem się
z Regulaminem oraz jego akceptacją.

 

 1. Nauczyciel – opiekun oddelegowany przez Szkołę w dniu konkursu odpowiada za powierzonych mu uczniów oraz sprzęt, który został przywieziony przez uczestników.

 

 1. Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród oraz wspólne zdjęcie odbędzie się
  po zakończeniu konkursu.

 

Uczestnicy Konkursu otrzymują dyplomy i upominki rzeczowe od sponsorów, a laureaci dyplomy, medale, statuetki i nagrody rzeczowe od sponsorów, zaproszenia na szkolenia kulinarne. Szkoła, której uczestnik zwycięży otrzyma Puchar Grand Prix i podziękowanie za wysiłek i wkład w kształcenie uczniów. Puchar Grand Prix ufunduje zarząd Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy.

 

Koszt przejazdu i ewentualnego zakwaterowania pokrywa szkoła zgłaszająca uczestników do Konkursu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania konkursu bez podania powodu.

 

 

 1. Zasady Konkursu

 

 1. Etap I – kwalifikacja

 

Pierwszy etap polega na przesłaniu zgłoszenia w terminie do dnia 22.01.2018 r.  na adres email:

 

fundacjakulinarnakielce@gmail.com

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • dane osobowe:
 • Uczestnika Konkursu Kulinarnego
 • nazwisko opiekuna uczestnika danej szkoły oraz dane kontaktowe (adres służbowy, e-mail, telefon)
 • zgodę na udział uczestnika w konkursie wyrażoną przez nauczyciela (instruktora praktycznej nauki zawodu) pełniącego funkcję opiekuna uczestnika.
 • zgodę wyrażoną przez rodziców lub prawnych opiekunów na udział danego uczestnika w konkursie – gdy uczestnik jest niepełnoletni (załącznik nr 3)
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu
  • przygotowane receptury i opisy produkcyjne potraw zgodnych z tematem konkursu wraz ze zdjęciem potrawy (rozmiar preferowany 640×480)

 

W recepturze powinny zostać zastosowane następujące produkty lub ich elementy:

 

Danie główne:

 • Filet z kurczaka z kostką
 • Kasza (dowolny rodzaj)
 • Primerba Knorr Professional (dowolny smak)

 

Każda receptura musi zawierać:

 • nazwę potrawy
 • normatywy surowcowe na 6 porcji
 • opis sposobu wykonania
 • zdjęcie potrawy (rozmiar preferowany  640×480)

 

 • Osoby do kontaktów bezpośrednich z ramienia Organizatora:

 

Szef Konkursu: Hubert Sanecki –  tel: 530 616 777

 

 • Kwalifikacji uczestników do II etapu konkursu dokona Jury opisane przez Organizatora w Regulaminie.
 • Lista zakwalifikowanych drużyn zostanie ogłoszona w mediach elektronicznych
  do wiadomości publicznej oraz na stronie fundacjakulinarnakielce.pl do dnia 25.01.2018 r. Zgłaszające się zespoły zostaną powiadomione indywidualnie na adres podany przez opiekuna zespołu w formularzu zgłoszeniowym.

 

 

 1. Etap II – praktyczny

 

            Plan dnia

 

 • 8.00 –   8.30    Rejestracja uczestników Konkursu
 • 8.40 –   9.15    Odprawa uczestników Konkursu . Omówienie Regulaminu konkursów, zasad oceniania i losowanie numerów startowych.
 • 9.30 – 13.30    Rywalizacja w Konkursie Kulinarnym
 • 9.30 – 13.30    Pokazy i specjalistyczne szkolenia zawodowe
 • 14.00 – 14.30  Uroczyste ogłoszenie wyników konkursów i wręczenie nagród.

 

Konkurs Kulinarny –  zasady

Warunkiem przystąpienia do zmagań konkursowych jest:

 • posiadanie legitymacji szkolnej potwierdzającej tożsamość uczestnika
 • posiadanie aktualnej książeczki zdrowia dla celów sanitarno- epidemiologicznych
 • posiadanie ubrania kucharskiego w postaci – białej bluzy kucharskiej (na bluzie dopuszczalny jest tylko logotyp szkoły).  Zapaskę i czapkę kucharską zapewnia Organizator.

Drugi etap polega na:

 • przygotowaniu 6 porcji dania głównego
 • wyserwowaniu przygotowanych potraw na talerzach, zaaranżowanych według inwencji twórczej uczestników
 • przygotowane potrawy (5 porcji) zostaną poddane ocenie Jury. Jedna porcja zostanie zaprezentowana na stole przygotowanym przez Organizatora. Dozwolone jest wystawienie wizytówki z nazwą szkoły i nazwami potraw.
 • jeśli zażąda tego Jury, uczestnicy konkursu zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, dotyczące przygotowanych potraw.

Czas przygotowania potraw konkursowych wynosi 90 minut.  Drużyny startują w dwóch sesjach czasowych po cztery osoby. W jednej sesji czasowej dwóch uczestników wchodzą na stanowisko o określonej godzinie, kolejne dwie osoby w odstępie 15 minut po sygnale Jury technicznego. Do dyspozycji uczestników Konkursu Kulinarnego zostanie udostępnione stanowisko technologiczne wyposażone w: stół roboczy, jedną kuchnię indukcyjną, piec konwekcyjny (1 na dwóch uczestników) dostęp do wody, dostęp do lodówki chłodniczej i zamrażarki.

 

Naczynia do kuchni indukcyjnej, noże, deski i inny drobny sprzęt specjalistyczny uczestnicy Konkursu Kulinarnego organizują  we własnym zakresie.

Organizator zapewni każdej drużynie uczestniczącej w konkursie następujące produkty do przygotowania potraw (jako składniki obowiązkowe do zastosowania):

 

 • Filet z kurczaka z kostką – 6 szt.
 • Primerba Knorr Professjonal – 1 szt. ( smak wynikający z receptury)

 

Produkty obowiązkowe do zastosowania w Konkursie Kulinarnym przez uczestników muszą być użyte do przygotowania potraw konkursowych, lecz nie muszą być wykorzystane w całości.

 

Pozostałe produkty do przygotowania dań konkursowych każdy uczestnik organizuje we własnym zakresie (przywozi ze sobą).

Wymaga się wyserwowania potraw konkursowych na zastawie własnej uczestników konkursu.

 

Rodzaj zastawy stołowej nie ma wpływu na punktację.

W ramach konkursu uczestniczące zespoły zobowiązane są do przygotowania potraw zgodnie z przesłanymi w zgłoszeniu recepturami.

 Nie zezwala się na stosowanie:

 • sztucznych dekoracji
 • przygotowanych wcześniej dekoracji i dodatków
 • gotowych sosów (fond, majonez, ketchup – dopuszczalne jako podstawa)
 • przygotowanych wcześniej potraw lub ich elementów
 • gotowych farszów
 • uformowanych wcześniej elementów mięsa, warzyw i ciast

 

Dopuszcza się zastosowanie następująco przygotowanych produktów:

 • warzywa i owoce – umyte, obrane, niekrojone
 • grzyby – umyte, blanszowane, niekrojone
 • ziemniaki, cebula – obrane, niekrojone

 

Uczestnicy Konkursu Kulinarnego będą mogli zająć stanowisko konkursowe 10 minut przed rozpoczęciem pracy w celu rozłożenia drobnego sprzętu oraz produktów i zaznajomienia się z wyposażaniem stanowiska.

 

Kryteria oceny w Konkursie Kulinarnym:

 

Dania konkursowe będą oceniane przez dwa składy Jury.

Jury techniczne – dwuosobowe, ocenia:

 • przygotowanie stanowiska pracy – maksymalnie 5 punktów
 • czystość pracy – maksymalnie 15 punktów
 • profesjonalizm pracy – maksymalnie 15 punktów
 • wygląd stanowiska po pracy – maksymalnie 5 punktów

 

Każdy członek Jury technicznego może przyznać maksymalnie 40 punktów.

Profesjonalne Jury degustacyjne – pięcioosobowe, ocenia:

 • wygląd i aranżację – maksymalnie 10 punktów
 • dobór składników – maksymalnie 10 punktów
 • smak – maksymalnie 40 punktów

 

Każdy członek Jury degustacyjnego może przyznać maksymalnie 60 punktów.

Przekroczenie czasu przeznaczonego na przygotowanie dań konkursowych karane będzie punktami ujemnymi: 1 minuta = minus 1 punkt. Po 15 minutach przekroczenia czasu konkursowego praca ekipy kucharskiej zostanie zatrzymana, a danie poddane ocenie jury.

 

Postanowienie końcowe

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych uczestników Konkursu, nazw, przepisów oraz wykorzystywania zdjęć wykonywanych podczas Konkursu, w tym zdjęć osób i potraw.

 

Kapituła Konkursu

Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy

 

PODSUMOWANIE

 

Wydarzenie –  Konkurs „Junior Culinary Cap”

Miejsce  –  Hotel Kongresowy – Centrum Biznesu

Data realizacji  – 01.02.2018 r.

Termin zgłaszania prac  –  22.01.2018 r.

Data ogłoszenia zespołów zakwalifikowanych  – 25.01.2018 r.

 

Konkurs Kulinarnyzadanie –  wykonać i wyserwować;

6 porcji dania głównego z zastosowaniem fileta z kurczaka z kostką, kaszy (dowolny rodzaj), primerba knorr professjonal (dowolny rodzaj) .

Spodobał Ci się wpis? Podziel się nim z innymi: