Celem działania Fundacji jest propagowanie polskich i świętokrzyskich tradycji kulinarnych, uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych członków, oraz organizowanie i pomoc w przeprowadzaniu pokazów, szkoleń, konkursów i wystaw.
 
Nasza fundacja będzie dążyć do zintegrowania świętokrzyskich Szefów Kuchni i kucharzy oraz firm i instytucji działających w sektorze HoReCa aby zapewnić godne warunki pracy zawodowych kucharzy, poprawienia ich bytu oraz autorytetu w społeczeństwie.
 
Cele fundacji:
 • integrowanie całego środowiska szefów kuchni i kucharzy regionu świętokrzyskiego oraz osób współpracujących z nim,
 • dążenie do poprawy warunków pracy kucharzy, w ich miejscach zatrudnienia,
 • stworzenie uniwersalnego kodeksu pracy zawodu „Kucharz”,
 • ochrona interesów zawodowych i gospodarczych środowisk związanych z gastronomią,
 • rozwijanie rodzimej gastronomii, działanie na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest szeroko pojęta działalność mająca na celu umacniania świętokrzyskiej i polskiej tradycji kulinarnej,
 • podnoszenie kultury kulinarnej w województwie świętokrzyskim,
 • propagowanie wiedzy, receptur i regionalnych tradycji kulinarnych,
 • kreowanie dobrych wzorców kulinarnych w regionie świętokrzyskim jak i na terenie Rzeczpospolitej,
 • uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych członków Fundacji,
 • organizowanie oraz pomoc w przeprowadzaniu pokazów, szkoleń, konkursów i wystaw,
 • propagowanie właściwej etyki pracy i rzetelnych standardów kulinarnych,
 • wspieranie działań i współpraca na zasadach partnerskich ze wszystkimi stowarzyszeniami i innymi organizacjami skupiającymi w swych szeregach szefów kuchni i kucharzy z całej Polski,
 • współpraca z organizacją Slow Food,
 • współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wskazanym w celach Fundacji,
 • promowanie i wspieranie polskiej gastronomii w kraju i zagranicą,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej oraz wydawniczej,
 • promowanie wydawnictw fachowych