Fundacja jako organizacja zamierza współpracować z każdą instytucją, organizacją czy osobą fizyczną która ma w swoich zamierzeniach rozwój rynku gastronomicznego w regionie świętokrzyskim. Działania nasze chcemy kooperować z:

Innymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, zakładami pracy i firmami oraz osobami fizycznymi

Samorządami, urzędami, instytucjami (Urząd Marszałkowski i Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, Urzędami Gmin i Miast województwa świętokrzyskiego)

Zakładami pracy, szkołami podstawowymi, gimnazjami, ponadgimnazjalnymi, branżowymi.

Organizacjami Polskimi i z innych państw szczególnie w zakresie wymiany doświadczeń, wiedzy i technik pracy.

Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy jest otwarta na współpracę z firmami, działającymi w branży HoReCa. Porozumienia ze sponsorami każdorazowo zawierane są indywidualnie, i tworzone na zasadzie przejrzystej umowy. W zamian za współpracę, sponsor Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy otrzymuje prawo do posługiwania się tytułem Sponsora – Partnera Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy , oraz - w ramach zawartej umowy - prawo do wykorzystania logotypu i nazwy Fundacji. W sprawach związanych ze sponsoringiem i aktywnym partnerstwem z Fundacją prosimy o kontakt: fundacjakulinarnakielce@gmail.com

Fundacja Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy rekomenduje najlepsze produkty i marki, działające na rynku polskim. Rekomendacja poprzedzona jest serią testów ubiegającego się o rekomendację produktu, przeprowadzanego przez delegowanych przez zarząd członków fundacji. Kryteria obiektywne (ocena pochodzenia - uprawy, hodowli etc.) mają wagę równą subiektywnym - smakowi, prezentacji, możliwości wykorzystania.

Rekomendacja Fundacji, podkreślająca najwyższą jakość rekomendowanego produktu, pomaga firmie w zdobyciu nowych klientów, dodając marce wiarygodności. Produkt rekomendowany ma prawo do wykorzystania logotypu i nazwy Fundacji na zasadach, określanych każdorazowo przez indywidualnie tworzoną umowę.

Fundacja zajmuje się też kreatywną obsługą zorganizowanych imprez poza lokalem - według wymagań i wytycznych klientów; pełna elastyczność i możliwość dostosowania się do aktualnej potrzeby; kompleksowa obsługa konsumpcyjna konferencji, bankietów, seminariów, targów i innych imprez.

Dotychczas współpracowaliśmy z następującymi firmami: